banner_kontakt
banner_ric
REDAH_web_270
banner_polj_ba_copy
banner_minpolj_rs1
banner_minpolj_ba
Najava stručnih predavanja za poljoprivrednike za maj/svibanj 2013
Ured za koordinaciju projekata-PCU, pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a u okviru Projekta poboljšanja životnih uvjeta na selu, zajedno s ECON-om (Mreža za ekonomsku suradnju) iz Sarajeva i Regionalnom razvojnom agencijom za Hercegovinu-REDAH, organizira seriju predavanja.
Pozivamo zainteresovane poljoprivredne proizvođače da prisustvuju ovim predavanjima.

 
Treći nacionalni sastanak FOCUS-BALKANS projekta

U cilju upoznavanja svih zainteresiranih subjekata sa aktivnostima Focus-Balkans projekta i uspostavljanja suradnje, agencija za ekonomski razvoj Hercegovine REDAH, organizira Treći nacionani sastanak FOCUS-BALKANS projekta, sa nazivom Tržište voća u BiH - stanje i perspektive iz ugla potrošača. Osnovna tema sastanka je tržište voća u BiH, sa osvrtom na stanje tržišta u zemljama zapadnog Balkana.
Osnovni cilj sastanka je definiranje problema i perspektiva za razvoj potrošnje i tržišta voća u BiH, na osnovu ostvarenih rezultata i stavova različitih faktora (institucija i pojedinaca) koji utječu na percepciju potrošnje hrane, kao i predstavljanje rezultata do kojih se došlo u dosadašnjem dijelu realizacije projekta.


 
Najava predavanja 26.04.10.-28.04.10. - Redah CRRP

Poštovani,

Obaviještavamo vas da REDAH-ov Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu (CRRP) nastavlja sa  stručnim terenskim predavanjima.
Predavanja pokrivaju period od 26.04.2010.godine do 28.04.2010. godine. Za svaki tjedan ćemo unaprijed oglašavati raspored predavanja sa mjestom i vremenom održavanja, te temama  i predavačima. Predavanja pokrivaju oblast voćarstva.


 
Najava predavanja 19.04.10.-23.04.10. - Redah CRRP

Poštovani,

Obaviještavamo vas da REDAH-ov Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu (CRRP) nastavlja sa  stručnim terenskim predavanjima.
Predavanja pokrivaju period od 19.04.2010.godine do 23.04.2010. godine. Za svaki tjedan ćemo unaprijed oglašavati raspored predavanja sa mjestom i vremenom održavanja, te temama  i predavačima. Predavanja pokrivaju oblast povrtlarstva, vinogradarstva i pčelarstva.


 
REDAH i CRRP partneri u provedbi projekta u sklopu TEMPUS IV

Projekt „Sirenje ruralne mreže Zapadnog Balkana" u kojem je REDAH, preko svog Centra za ruralni razvoj i poljoprivredu CRRP partner, je odobren i uskoro će početi provedba projekta kroz reformu nastave (WBREN,Western Balkan Rural Extesion Network through Curriculum Reform).


Pripreme za jesenju sadnju maline i kupine PDF Ispis E-mail

altAktivnosti provedbe projekta Lanac vrijednosti jagodičastog voća, podržanog od strane njemačke organizacije GiZ-a i implementiranog od strane REDAH-ovog Centra za ruralni razvoj i poljoprivredu CRRP, u sedmom mjesecu i prvoj polovini osmog mjeseca 2014 godine obilježile su objava javnog poziva za zainteresovane korisnike za jesenju sadnju maline i kupine, gdje su poljoprivrednici sa područja triju općina: Konjic, Prozor/Rama i Jablanica predali svoje aplikacije.

Po završetku roka javnog poziva, formirane su tri općinske komisije te je obavljena procjena pristiglih aplikacija i prateće dokumentacije. Nakon toga su obavljene terenske posjete istovremeno na području tri općine, prilikom čega su predstavnici REDAH-a, općina i udruženja izvršili mjerenja veličine parcela, pogodnost parcela za sadnju jagodastog voća, sa stanovišta agroekoloških uslova-dostupnost vode za navodnjavanje,nadmorska visina, položaj, te su tom prilikom uzeti uzorci zemljišta za analizu koja će pokazati da li su parcele odgovarajućih svojstava za uzgoj.
Osim ovoga, 12.08.2014. na području Donjeg Vakufa i Bugojna obavljena je praktična jednodnevna terenska obuka za agronome-savjetodavce na temu procesa berbe kupine i rukovanja nakon berbe-transport, sortiranje, hlađenje, pakovanje. Edukaciju su vodili stručnjaci Udruženja voćara Drina
Poslije obilaska nekoliko kupinjaka na području Donjeg Vakufa, gdje su agronomi imali uvid u proces berbe, higijenske procedure u berbi i transportu, pravilan izbor ambalaže, obuka je nastavljena u savremenim objektima za prihvat, hlađenje i čuvanje jagodastog voća, u vlasništvu kompanije Heko doo Bugojno gdje su se upoznali sa procesom obrade plodova kupine nakon berbe.Ove aktivnosti su organizovane s ciljem poboljšanja kapaciteta trenera (budućih savjetodavaca) - agronoma iz udruženja,zadruga i partnerskih općina Prozor-Rama, Jablanica i Konjic.