banner_kontakt
banner_ric
REDAH_web_270
banner_polj_ba_copy
banner_minpolj_rs1
banner_minpolj_ba
Najava stručnih predavanja za poljoprivrednike za maj/svibanj 2013
Ured za koordinaciju projekata-PCU, pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a u okviru Projekta poboljšanja životnih uvjeta na selu, zajedno s ECON-om (Mreža za ekonomsku suradnju) iz Sarajeva i Regionalnom razvojnom agencijom za Hercegovinu-REDAH, organizira seriju predavanja.
Pozivamo zainteresovane poljoprivredne proizvođače da prisustvuju ovim predavanjima.

 
Treći nacionalni sastanak FOCUS-BALKANS projekta

U cilju upoznavanja svih zainteresiranih subjekata sa aktivnostima Focus-Balkans projekta i uspostavljanja suradnje, agencija za ekonomski razvoj Hercegovine REDAH, organizira Treći nacionani sastanak FOCUS-BALKANS projekta, sa nazivom Tržište voća u BiH - stanje i perspektive iz ugla potrošača. Osnovna tema sastanka je tržište voća u BiH, sa osvrtom na stanje tržišta u zemljama zapadnog Balkana.
Osnovni cilj sastanka je definiranje problema i perspektiva za razvoj potrošnje i tržišta voća u BiH, na osnovu ostvarenih rezultata i stavova različitih faktora (institucija i pojedinaca) koji utječu na percepciju potrošnje hrane, kao i predstavljanje rezultata do kojih se došlo u dosadašnjem dijelu realizacije projekta.


 
Najava predavanja 26.04.10.-28.04.10. - Redah CRRP

Poštovani,

Obaviještavamo vas da REDAH-ov Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu (CRRP) nastavlja sa  stručnim terenskim predavanjima.
Predavanja pokrivaju period od 26.04.2010.godine do 28.04.2010. godine. Za svaki tjedan ćemo unaprijed oglašavati raspored predavanja sa mjestom i vremenom održavanja, te temama  i predavačima. Predavanja pokrivaju oblast voćarstva.


 
Najava predavanja 19.04.10.-23.04.10. - Redah CRRP

Poštovani,

Obaviještavamo vas da REDAH-ov Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu (CRRP) nastavlja sa  stručnim terenskim predavanjima.
Predavanja pokrivaju period od 19.04.2010.godine do 23.04.2010. godine. Za svaki tjedan ćemo unaprijed oglašavati raspored predavanja sa mjestom i vremenom održavanja, te temama  i predavačima. Predavanja pokrivaju oblast povrtlarstva, vinogradarstva i pčelarstva.


 
REDAH i CRRP partneri u provedbi projekta u sklopu TEMPUS IV

Projekt „Sirenje ruralne mreže Zapadnog Balkana" u kojem je REDAH, preko svog Centra za ruralni razvoj i poljoprivredu CRRP partner, je odobren i uskoro će početi provedba projekta kroz reformu nastave (WBREN,Western Balkan Rural Extesion Network through Curriculum Reform).


REDAH i GIZ nastavljaju suradnju u okviru ruralnog razvoja Hercegovine PDF Ispis E-mail

altRegionalna razvojna agencija REDAH i GIZ nastavljaju sa zajedničkim aktivnostima u okviru ruralnog razvoja u Hercegovini kroz IPARD obuku i projekt Lanac vrijednosti jagodičastog voća.
U periodu od 15. - 17. rujna 2014. godine, u okviru IPARD obuka pružene su konzultacije projektnim timovima od strane GIZ-ovog konzultanta, gospodina Bacingera, te su posjećene firme „Podrumi Andrija“, „Restoran Udovice“, „Šumski plod d.o.o.“ i „Eco Line d.o.o.“ kako bi se detaljnije upoznalo s investicijama i prikupile informacije neophodne za finalizaciju projektne aplikacije za IPARD program predviđen u listopadu 2014.


REDAH i GIZ su također, u okviru programa za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj njemačkog ministarstva za ekonomsku suradnju i razvoj, te u suradnji sa ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, 17.rujna 2014.godine u Livnu organizirali info dan na temu „Priprema i financiranje projekata za malo i srednje poduzetništvo sa naglaskom na poljoprivredu i ruralni razvoj“. Na info danu su predstavljene mogućnosti pripreme i financiranja projekata za malo i srednje poduzetništvo sa naglaskom na iskustva Republike Hrvatske u pripremi i financiranju projekata iz EU i domaćih razvojnih fondova za poljoprivredu i ruralni razvoj.
U okviru projekta Lanac vrijednosti jagodičastog voća, podržanog od strane njemačke organizacije GiZ i implementiranog od strane REDAH-ovog Centra za ruralni razvoj i poljoprivredu CRRP, finalizirana je konačna lista korisnika koji će kroz pilot projekte na svojim parcelama biti podržani u sadnji jagodičastog voća (maline i kupine). U tri općine obuhvaćene ovim projektom (Općine Konjic, Jablanica i Prozor/Rama), biti će 36 korisnika projekta.

alt