banner_kontakt
banner_ric
REDAH_web_270
banner_polj_ba_copy
banner_minpolj_rs1
banner_minpolj_ba
Najava stručnih predavanja za poljoprivrednike za maj/svibanj 2013
Ured za koordinaciju projekata-PCU, pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a u okviru Projekta poboljšanja životnih uvjeta na selu, zajedno s ECON-om (Mreža za ekonomsku suradnju) iz Sarajeva i Regionalnom razvojnom agencijom za Hercegovinu-REDAH, organizira seriju predavanja.
Pozivamo zainteresovane poljoprivredne proizvođače da prisustvuju ovim predavanjima.

 
Treći nacionalni sastanak FOCUS-BALKANS projekta

U cilju upoznavanja svih zainteresiranih subjekata sa aktivnostima Focus-Balkans projekta i uspostavljanja suradnje, agencija za ekonomski razvoj Hercegovine REDAH, organizira Treći nacionani sastanak FOCUS-BALKANS projekta, sa nazivom Tržište voća u BiH - stanje i perspektive iz ugla potrošača. Osnovna tema sastanka je tržište voća u BiH, sa osvrtom na stanje tržišta u zemljama zapadnog Balkana.
Osnovni cilj sastanka je definiranje problema i perspektiva za razvoj potrošnje i tržišta voća u BiH, na osnovu ostvarenih rezultata i stavova različitih faktora (institucija i pojedinaca) koji utječu na percepciju potrošnje hrane, kao i predstavljanje rezultata do kojih se došlo u dosadašnjem dijelu realizacije projekta.


 
Najava predavanja 26.04.10.-28.04.10. - Redah CRRP

Poštovani,

Obaviještavamo vas da REDAH-ov Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu (CRRP) nastavlja sa  stručnim terenskim predavanjima.
Predavanja pokrivaju period od 26.04.2010.godine do 28.04.2010. godine. Za svaki tjedan ćemo unaprijed oglašavati raspored predavanja sa mjestom i vremenom održavanja, te temama  i predavačima. Predavanja pokrivaju oblast voćarstva.


 
Najava predavanja 19.04.10.-23.04.10. - Redah CRRP

Poštovani,

Obaviještavamo vas da REDAH-ov Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu (CRRP) nastavlja sa  stručnim terenskim predavanjima.
Predavanja pokrivaju period od 19.04.2010.godine do 23.04.2010. godine. Za svaki tjedan ćemo unaprijed oglašavati raspored predavanja sa mjestom i vremenom održavanja, te temama  i predavačima. Predavanja pokrivaju oblast povrtlarstva, vinogradarstva i pčelarstva.


 
REDAH i CRRP partneri u provedbi projekta u sklopu TEMPUS IV

Projekt „Sirenje ruralne mreže Zapadnog Balkana" u kojem je REDAH, preko svog Centra za ruralni razvoj i poljoprivredu CRRP partner, je odobren i uskoro će početi provedba projekta kroz reformu nastave (WBREN,Western Balkan Rural Extesion Network through Curriculum Reform).


Prezentacija multidisciplinarnih razvojnih projekata PDF Ispis E-mail

altU utorak 2.12.2014. u INTERA tehnološkom parku u Mostaru održana je prezentacija razvojnih projekta izradenih u sklopu „Obuke o poslovnom planiranju i izradi poslovnih planova razvojnih projekata“. Obuka je bila organizirana od strane REDAH-a uz podršku Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Program za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH (Prolocal) GiZ-a.

Prezentacija razvojnih projekata bila je zakljucak cjelogodišnje obuke 11 polaznika koji dolaze iz Mostara, Trebinja, Prozor/Rame i Širokog Brijega a imali su zadatak samostalno izraditi razvojni poslovni plan dodijeljenog im investitora sa podrucja Hercegovine.

 

Polaznike su tijekom prezentacije pratili i pružali podršku njihovi predavaci i GiZ-ovi konzultanti Kristijan Mavrek, Josip Bacinger i Marijan Novak. Certifikate o završetku obuke polaznicima je urucila gospoda Karin Rau, voditeljica komponente privatno javni dijalog GiZ Prolocal, a svoju je podršku i želju za nastavkom ovakve suradnje izrazio Ivan Jurilj, izvršni direktor REDAH-a.

Posebnost obuke je što je u rad ukljucivala stvarne investitore, gdje je 5 poduzetnika sa podrucja Hercegovine u konzultacijama sa polaznicima i konzultantima potrebu i želju za unapredenjem svoga poslovanja pretocilo u konkretan projekt. Investitori su ukljucivali sljedeca poduzeca: Kordic Udovice d.o.o., Podrumi Andrija d.o.o., Eco-line d.o.o., Šumski plod d.o.o., Padeni d.o.o.

Na osnovu stvarnih pokazatelja njihovog poslovanja polaznici su, podijeljeni u timove, predocili polazne parametre i napravili projekciju uspješnosti poslovanja kroz trajanje vijeka projekta koja se išcitava iz racuna dobiti i gubitka, bilance stanja, ekonomskog i financijskog toka, dinamickih pokazatelja poslovanja, tocke pokrica i staticke ocjene projekta. Navedene pokazatelje polaznici su samostalno izradili uz strucno usmjeravanje Josipa Bacingera.

Obuka je organizirana kroz citavu 2014. godinu a ukljucivala je višednevne, periodicne radionice obracunskog dijela razvojnih projekata, tumacenje izrade tehnološkog elaborata, izradu tekstualnih tumacenja izracuna u Excelu, sakupljanje dokumentacije i komunikaciju s investitorom. Na taj nacin su se upoznali sa svim aspektima rada potrebnim za izradu jednog razvojnog projekta te nacin na koji konzultant pristupa investitoru pri izradi takvog projekta, što je bio i cilj obuke. Radilo se na obucavanju strucnog kadra koji ce biti spreman preuzeti ovaj posao radi apliciranja i boljeg iskorištavanja dostupnih državnih i EU financijskih sredstava.

Krajnji gotov dokument i rezultat ove obuke je multidisciplinarni razvojni projekt investitora koji može investiciju predstaviti poslovnim bankama i drugim domacim i EU izvorima sufinanciranja.