banner_kontakt
banner_ric
REDAH_web_270
banner_polj_ba_copy
banner_minpolj_rs1
banner_minpolj_ba
Najava stručnih predavanja za poljoprivrednike za maj/svibanj 2013
Ured za koordinaciju projekata-PCU, pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a u okviru Projekta poboljšanja životnih uvjeta na selu, zajedno s ECON-om (Mreža za ekonomsku suradnju) iz Sarajeva i Regionalnom razvojnom agencijom za Hercegovinu-REDAH, organizira seriju predavanja.
Pozivamo zainteresovane poljoprivredne proizvođače da prisustvuju ovim predavanjima.

 
Treći nacionalni sastanak FOCUS-BALKANS projekta

U cilju upoznavanja svih zainteresiranih subjekata sa aktivnostima Focus-Balkans projekta i uspostavljanja suradnje, agencija za ekonomski razvoj Hercegovine REDAH, organizira Treći nacionani sastanak FOCUS-BALKANS projekta, sa nazivom Tržište voća u BiH - stanje i perspektive iz ugla potrošača. Osnovna tema sastanka je tržište voća u BiH, sa osvrtom na stanje tržišta u zemljama zapadnog Balkana.
Osnovni cilj sastanka je definiranje problema i perspektiva za razvoj potrošnje i tržišta voća u BiH, na osnovu ostvarenih rezultata i stavova različitih faktora (institucija i pojedinaca) koji utječu na percepciju potrošnje hrane, kao i predstavljanje rezultata do kojih se došlo u dosadašnjem dijelu realizacije projekta.


 
Najava predavanja 26.04.10.-28.04.10. - Redah CRRP

Poštovani,

Obaviještavamo vas da REDAH-ov Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu (CRRP) nastavlja sa  stručnim terenskim predavanjima.
Predavanja pokrivaju period od 26.04.2010.godine do 28.04.2010. godine. Za svaki tjedan ćemo unaprijed oglašavati raspored predavanja sa mjestom i vremenom održavanja, te temama  i predavačima. Predavanja pokrivaju oblast voćarstva.


 
Najava predavanja 19.04.10.-23.04.10. - Redah CRRP

Poštovani,

Obaviještavamo vas da REDAH-ov Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu (CRRP) nastavlja sa  stručnim terenskim predavanjima.
Predavanja pokrivaju period od 19.04.2010.godine do 23.04.2010. godine. Za svaki tjedan ćemo unaprijed oglašavati raspored predavanja sa mjestom i vremenom održavanja, te temama  i predavačima. Predavanja pokrivaju oblast povrtlarstva, vinogradarstva i pčelarstva.


 
REDAH i CRRP partneri u provedbi projekta u sklopu TEMPUS IV

Projekt „Sirenje ruralne mreže Zapadnog Balkana" u kojem je REDAH, preko svog Centra za ruralni razvoj i poljoprivredu CRRP partner, je odobren i uskoro će početi provedba projekta kroz reformu nastave (WBREN,Western Balkan Rural Extesion Network through Curriculum Reform).


Prvi ruralni parlament u Bosni i Hercegovini PDF Ispis E-mail

altPo prvi put će se u Bosni i Hercegovini održati Ruralni Parlament.

Cilj Ruralnog Parlamenta je uvažiti glas ruralnih zajednica, u kojima stanovnici imaju priliku uticati na politiku i unapređenje ruralnog razvoja te jačati veze i partnerstva. Parlamentom će se nastojati identifikovati mogućnosti i perspektive razvoja ruralnih područja, podijeliti dobra iskustva i prikazati primjere dobrih praksi te podstaknuti stanovništvo ruralnih područja na zajedništvo i akciju za razvoj njihovih zajednica. Učesnici prvog bosanskohercegovačkog Parlamenta će biti akteri ruralnog razvoja iz svih sektora i na svim nivoima, dok su glavni pokretači i organizatori prvog bosanskohercegovačkog Ruralnog Parlamenta organizacije civilnog društva i LAG-ovi koji čine Mrežu za ruralni razvoj u BiH. Ruralni Parlament će se održati 15. 5.2015. godine u Sarajevu.

Tokom trajanja Ruralnog Parlamenta, učesnici će imati priliku da kroz interaktivan rad i intenzivnu diskusiju, raspravljaju o aktuelnim temama/problemima koje će biti predmet rasprave na Parlamentu. Izlazni rezultat održanog Ruralnog Parlamenta je dokument-communique, koje treba da identifikuje osnovne probleme u ruralnom razvoju kao i politike koje se trebaju modifikovati kako bi se problemi riješili.

Aktivnost je dio projekta ACoRD. Projekat nastoji poboljšati građanski aktivizam, i to kroz veće učešće i zastupljenost ruralnog stanovništva u društvenim i političkim inicijativama, a samim tim i uticaj civilnog društva na vladajuće strukture, socijalna pitanja i politike u sektoru ruralnog razvoja.

Kroz ACoRD projekat, implementirane su brojne aktivnosti, a jedna od najvažnijih je osnivanje Mreže za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini, koju čine 18 organizacija iz svih krajeva BiH (13 organizacija civilnog društva i 5 LAG-ova). Mreža za ruralni razvoj BiH je punopravni član Evropske LEADER asocijacije za ruralni razvoj - ELARD od 29.maja 2014. godine, Mreže PREPARE od 05. septembra 2014. godine i Balkanske mreže za ruralni razvoj od 05. decembra 2014. godine.

Projekt ACoRD - Savez za zajednički ruralni razvoj, finansira Evropska unija, uz podršku švedske organizacije WE EFFECT, kojeg provode ACED - Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj, Banja Luka, kao vodeća organizacija, u saradnji sa domaćim partnerskim organizacijama REDAH, UG Nešto Više, LAG Una-Sana, i evropskim partnerom ELARD - Evropskim udruženjem LEADER za ruralni razvoj.