banner_kontakt
banner_ric
REDAH_web_270
banner_polj_ba_copy
banner_minpolj_rs1
banner_minpolj_ba
Najava stručnih predavanja za poljoprivrednike za maj/svibanj 2013
Ured za koordinaciju projekata-PCU, pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a u okviru Projekta poboljšanja životnih uvjeta na selu, zajedno s ECON-om (Mreža za ekonomsku suradnju) iz Sarajeva i Regionalnom razvojnom agencijom za Hercegovinu-REDAH, organizira seriju predavanja.
Pozivamo zainteresovane poljoprivredne proizvođače da prisustvuju ovim predavanjima.

 
Treći nacionalni sastanak FOCUS-BALKANS projekta

U cilju upoznavanja svih zainteresiranih subjekata sa aktivnostima Focus-Balkans projekta i uspostavljanja suradnje, agencija za ekonomski razvoj Hercegovine REDAH, organizira Treći nacionani sastanak FOCUS-BALKANS projekta, sa nazivom Tržište voća u BiH - stanje i perspektive iz ugla potrošača. Osnovna tema sastanka je tržište voća u BiH, sa osvrtom na stanje tržišta u zemljama zapadnog Balkana.
Osnovni cilj sastanka je definiranje problema i perspektiva za razvoj potrošnje i tržišta voća u BiH, na osnovu ostvarenih rezultata i stavova različitih faktora (institucija i pojedinaca) koji utječu na percepciju potrošnje hrane, kao i predstavljanje rezultata do kojih se došlo u dosadašnjem dijelu realizacije projekta.


 
Najava predavanja 26.04.10.-28.04.10. - Redah CRRP

Poštovani,

Obaviještavamo vas da REDAH-ov Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu (CRRP) nastavlja sa  stručnim terenskim predavanjima.
Predavanja pokrivaju period od 26.04.2010.godine do 28.04.2010. godine. Za svaki tjedan ćemo unaprijed oglašavati raspored predavanja sa mjestom i vremenom održavanja, te temama  i predavačima. Predavanja pokrivaju oblast voćarstva.


 
Najava predavanja 19.04.10.-23.04.10. - Redah CRRP

Poštovani,

Obaviještavamo vas da REDAH-ov Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu (CRRP) nastavlja sa  stručnim terenskim predavanjima.
Predavanja pokrivaju period od 19.04.2010.godine do 23.04.2010. godine. Za svaki tjedan ćemo unaprijed oglašavati raspored predavanja sa mjestom i vremenom održavanja, te temama  i predavačima. Predavanja pokrivaju oblast povrtlarstva, vinogradarstva i pčelarstva.


 
REDAH i CRRP partneri u provedbi projekta u sklopu TEMPUS IV

Projekt „Sirenje ruralne mreže Zapadnog Balkana" u kojem je REDAH, preko svog Centra za ruralni razvoj i poljoprivredu CRRP partner, je odobren i uskoro će početi provedba projekta kroz reformu nastave (WBREN,Western Balkan Rural Extesion Network through Curriculum Reform).


Projekt „Žene i održivi razvoj, nove mogućnosti zapošljavanja“ PDF Ispis E-mail

altREDAH, u ime Mreže za ruralni razvoj u BiH u partnerstvu s ODRAZ -om (Održivi razvoj zajednice) i Hrvatskom mrežom za ruralni razvoj (HMRR) implementira projekt „ Žene i održivi razvoj“, koji financira Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija RH - podrška organizacijama civilnog društva u području međunarodne razvojne suradnje iz sredstava Državnog proračuna RH za 2014. Cilj projekta je osnaživanje uloge i veće uključivanje žena u društveno-ekonomski razvoj lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini, suočenih s poslijeratnim i post-konfliktnim problemima demokratske tranzicije i ljudskih prava, konkretno potrebom jačanja ravnopravnosti žena.

Ovim projektom zainteresiranu i aktivnu grupu žena iz Bosne i Hercegovine želimo:
• upoznati s važnošću aktivnog uključivanja u promišljanje i stvaranje prilika za zapošljavanje putem socijalnog poduzetništva;
• približiti im načela održivog lokalnog razvoja, čemu socijalno poduzetništvo svakako doprinosi;
• pokazati im dobre primjere iz Hrvatske - upoznati ih s ljudima koji su pokrenuli niz socijalnih poduzeća i zadruga te im pokazati kako i na kojim načelima rade te organizacije;
• animirati ih na uključivanje te podsticanje promjena u njihovim zajednicama, koristeći stečena znanja i vještine za poboljšanje stanja žena.

Ciljana grupa su žena iz zajednica širom Bosne i Hercegovine (članice udruženja, predstavnice malih poduzetnika ili porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, nezaposlene žene), koje su zainteresirane za aktivnije uključivanje u društveno-ekonomski razvoj svojih zajednica te inovativne načine zapošljavanja kroz društveno poduzetništvo.
Planirane aktivnosti su :
• radionice u Sarajevu - obuka grupe žena iz Bosne i Hercegovine kako bi bolje razumjele načela održivog razvoja i važnosti jačanja društvenog kapitala putem aktivnog učestvovanja u oblikovanju politika, nivoima i načinima uključivanja te koracima u praćenju i analizi javnih politika
• osmišljavanje i provođenje akcionog istraživanja "Žene u lokalnom razvoju Bosne i Hercegovine"
• istraživanje o položaju žena u zajednicama BiH, njihovom utjecaju na život zajednice, uključenost u tržište rada s preporukama za poboljšanje stanja koje će biti predstavljene na završnom skupu
• izrada publikacije na temelju akcionog istraživanja
• radionica i posjeta primjerima dobre prakse u Hrvatskoj - Zagreb i Čakovec na temu radionice: Nove mogućnosti zapošljavanja kroz socijalno poduzetništvo
• radionica i posjeta primjerima dobre prakse u Hrvatskoj - Split i Knin na temu radionice: Praćenje i analiza javnih politika; Primjeri dobre prakse zapošljavanja ruralnih žena; Predstavljanje nalaza istraživanja
• Kontinuirano informiranje učesnika i korisnika projekta putem dvomjesečnog e-biltena

Trajanje projekta do 18.12.2015.

 alt

alt