banner_kontakt
banner_ric
REDAH_web_270
banner_polj_ba_copy
banner_minpolj_rs1
banner_minpolj_ba
Najava stručnih predavanja za poljoprivrednike za maj/svibanj 2013
Ured za koordinaciju projekata-PCU, pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a u okviru Projekta poboljšanja životnih uvjeta na selu, zajedno s ECON-om (Mreža za ekonomsku suradnju) iz Sarajeva i Regionalnom razvojnom agencijom za Hercegovinu-REDAH, organizira seriju predavanja.
Pozivamo zainteresovane poljoprivredne proizvođače da prisustvuju ovim predavanjima.

 
Treći nacionalni sastanak FOCUS-BALKANS projekta

U cilju upoznavanja svih zainteresiranih subjekata sa aktivnostima Focus-Balkans projekta i uspostavljanja suradnje, agencija za ekonomski razvoj Hercegovine REDAH, organizira Treći nacionani sastanak FOCUS-BALKANS projekta, sa nazivom Tržište voća u BiH - stanje i perspektive iz ugla potrošača. Osnovna tema sastanka je tržište voća u BiH, sa osvrtom na stanje tržišta u zemljama zapadnog Balkana.
Osnovni cilj sastanka je definiranje problema i perspektiva za razvoj potrošnje i tržišta voća u BiH, na osnovu ostvarenih rezultata i stavova različitih faktora (institucija i pojedinaca) koji utječu na percepciju potrošnje hrane, kao i predstavljanje rezultata do kojih se došlo u dosadašnjem dijelu realizacije projekta.


 
Najava predavanja 26.04.10.-28.04.10. - Redah CRRP

Poštovani,

Obaviještavamo vas da REDAH-ov Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu (CRRP) nastavlja sa  stručnim terenskim predavanjima.
Predavanja pokrivaju period od 26.04.2010.godine do 28.04.2010. godine. Za svaki tjedan ćemo unaprijed oglašavati raspored predavanja sa mjestom i vremenom održavanja, te temama  i predavačima. Predavanja pokrivaju oblast voćarstva.


 
Najava predavanja 19.04.10.-23.04.10. - Redah CRRP

Poštovani,

Obaviještavamo vas da REDAH-ov Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu (CRRP) nastavlja sa  stručnim terenskim predavanjima.
Predavanja pokrivaju period od 19.04.2010.godine do 23.04.2010. godine. Za svaki tjedan ćemo unaprijed oglašavati raspored predavanja sa mjestom i vremenom održavanja, te temama  i predavačima. Predavanja pokrivaju oblast povrtlarstva, vinogradarstva i pčelarstva.


 
REDAH i CRRP partneri u provedbi projekta u sklopu TEMPUS IV

Projekt „Sirenje ruralne mreže Zapadnog Balkana" u kojem je REDAH, preko svog Centra za ruralni razvoj i poljoprivredu CRRP partner, je odobren i uskoro će početi provedba projekta kroz reformu nastave (WBREN,Western Balkan Rural Extesion Network through Curriculum Reform).


NoBORDER- okrugli stol i radionica o marginalizovanim grupama u ruralnim područjima PDF Ispis E-mail

No border 03U Hotelu Hajdučke vrleti na Blidinju je od 12-15.9.2015 odrzan okrugli stol i radionica na temu „Podrška marginalizovanim grupama u rurlanim područjima i diverzifikacija ekonomskih aktivnosti“. Učesnici na okruglom stolu su bili predstavnici organizacija iz 4 balkanske zemlje (BiH,Crna gora,Srbija i Makedonija) ,te predstavnici Česke i Poljske. Prvog dana je održan okrugli sto na kome su učesnici iznosili primjere riješavanja ove problemetaike na ovu temu, te se putem pitanja, komentara i diskusija doslo do odredjenih zaključaka. Dio tih zaključakaje proveden tokom radionice, kada su se u grupama pripremile tri zajedničke projektne ideje. Dogovoreno je da se do iduceg susreta te ideje dopune i razrade i budu spremne za apliciranje.

Učesnici na ovim treninzima ispred BiH su članice Mreže za ruralni razvoj u BiH Redah iz Mostara, Aced iz Banja Luke te Lag Devetak koji pokriva općine Sokolac, Rogatica u Han Pijesak te Predsjednica MRRu BiH, koja je inače članica organizacije SISTEM NGO Iz Brčkog. REDAH je u ime Mreže za ruralni razvoj u BiH nositelj projekta NoBorder, u partnerstvu sa mrežama za ruralni razvoj Srbije, Makedonije i Crne gore,te partnera iz Poljske (Poljsku Ruralni Forum iz Varšave), Češke (Regionalna asocijacija LAG-ova iz Olomouca) i Mađarske LAG Deli Nepfeny iz Segedina). Projekt je finansiran do strane Visegrad grupe , a trajanje je projekta do kraja 2015.
Do kraja projekta treba da se organizuju još jedan tematski okrugla stol u Srbiji,te je planirana posjeta po jednog predstavnika iz svake zemlje u zemlje članice Visegrad,kako bi se na licu mjesta uvjerile u način rada LAG-ova u tim zemljama. Kao rezultat projekta ce biti i brošure „Animacija lokalnih partnerstava u ruralnim područjima“ i „LAG inicijative i iskustva“.

alt

alt

No border 03

No border 04