banner_kontakt
banner_ric
REDAH_web_270
banner_polj_ba_copy
banner_minpolj_rs1
banner_minpolj_ba
Najava stručnih predavanja za poljoprivrednike za maj/svibanj 2013
Ured za koordinaciju projekata-PCU, pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a u okviru Projekta poboljšanja životnih uvjeta na selu, zajedno s ECON-om (Mreža za ekonomsku suradnju) iz Sarajeva i Regionalnom razvojnom agencijom za Hercegovinu-REDAH, organizira seriju predavanja.
Pozivamo zainteresovane poljoprivredne proizvođače da prisustvuju ovim predavanjima.

 
Treći nacionalni sastanak FOCUS-BALKANS projekta

U cilju upoznavanja svih zainteresiranih subjekata sa aktivnostima Focus-Balkans projekta i uspostavljanja suradnje, agencija za ekonomski razvoj Hercegovine REDAH, organizira Treći nacionani sastanak FOCUS-BALKANS projekta, sa nazivom Tržište voća u BiH - stanje i perspektive iz ugla potrošača. Osnovna tema sastanka je tržište voća u BiH, sa osvrtom na stanje tržišta u zemljama zapadnog Balkana.
Osnovni cilj sastanka je definiranje problema i perspektiva za razvoj potrošnje i tržišta voća u BiH, na osnovu ostvarenih rezultata i stavova različitih faktora (institucija i pojedinaca) koji utječu na percepciju potrošnje hrane, kao i predstavljanje rezultata do kojih se došlo u dosadašnjem dijelu realizacije projekta.


 
Najava predavanja 26.04.10.-28.04.10. - Redah CRRP

Poštovani,

Obaviještavamo vas da REDAH-ov Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu (CRRP) nastavlja sa  stručnim terenskim predavanjima.
Predavanja pokrivaju period od 26.04.2010.godine do 28.04.2010. godine. Za svaki tjedan ćemo unaprijed oglašavati raspored predavanja sa mjestom i vremenom održavanja, te temama  i predavačima. Predavanja pokrivaju oblast voćarstva.


 
Najava predavanja 19.04.10.-23.04.10. - Redah CRRP

Poštovani,

Obaviještavamo vas da REDAH-ov Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu (CRRP) nastavlja sa  stručnim terenskim predavanjima.
Predavanja pokrivaju period od 19.04.2010.godine do 23.04.2010. godine. Za svaki tjedan ćemo unaprijed oglašavati raspored predavanja sa mjestom i vremenom održavanja, te temama  i predavačima. Predavanja pokrivaju oblast povrtlarstva, vinogradarstva i pčelarstva.


 
REDAH i CRRP partneri u provedbi projekta u sklopu TEMPUS IV

Projekt „Sirenje ruralne mreže Zapadnog Balkana" u kojem je REDAH, preko svog Centra za ruralni razvoj i poljoprivredu CRRP partner, je odobren i uskoro će početi provedba projekta kroz reformu nastave (WBREN,Western Balkan Rural Extesion Network through Curriculum Reform).


POZIV ZA ČLANSTVO U MREŽI ZA RURALNI RAZVOJ U BIH PDF Ispis E-mail
Petak, 28 Listopad 2016 08:07

Mreza ra RRMreža za ruralni razvoj u Bosni Hercegovini poziva organizacije civilnog društva sa sjedištem na teritoriji Bosne i Hercegovine koje su aktivne u sektoru ruralnog razvoja da podnesu aplikaciju za članstvo u Mreži.
Mreža je osnovana s ciljem jačanja pregovaračke uloge civilnog društva u sektoru ruralnog razvoja te sveukupnom doprinosu razvojnim procesima u ruralnim područjima. S obzirom na važnost učešća civilnog društva u kreiranja adekvatnih politika ruralnog razvoja na predpristupnom putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, efikasnom korištenju fondova i drugim važnim pitanjima ruralnog razvoja važno je da pregovaračka uloga civilnog društva bude što jača. U tom smislu, Mreža je već prepoznata kao ozbiljan partner javnom sektoru, partnerskim mrežama ruralnog razvoja u okruženju, mrežama na nivou Evropske unije kao i donatorskoj zajednici.

Mreža je osnovana 2014. godine i trenutno broji 19 članica. U nastojanju da ostvarujemo ciljeve zbog kojih smo osnovani, radimo na organizacionom jačanju, koje podrazumijeva umrežavanje i učlanjenje novih organizacija. Ukoliko dijelite vrijednosti koje su nas potakle da radimo zajedno, pridružite nam se!
Poziv za članstvo je stalno otvoren.
Prije podnošenja aplikacije preporučujemo potencijalnim članovima da se upoznaju sa statutarnim i ostalim ciljevima Mreže, kao i pravilima koja se odnose na članstvo i etički kodeks. Samo organizacije koje prihvataju Statut i ciljeve Mreže mogu biti članovi Mreže.
Dokumenti iz prethodnog stava su dostupni na sljedećem linku: http://ruralnamreza.ba/clanovi/zahtjev-za-clanstvo

Kriterijumi za članstvo:
1. Pravno lice je registrovano kao Udruženje,fondacija ili LAG u BiH (dokazuje se kopijama registracionih dokumenata – Izvod iz registra)
2. Protiv pravnog lica i njegovog zakonskog zastupnika se ne vodi sudski postupak i nije krivično kažnjavan za teži poslovni prekršaj (dokazuje se ovjerenom izjavom)
3. Da su statutarni i programski ciljevi usmjereni na ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini (potpisana lista sprovedenih projekata i aktivnosti, pisma preporuke)
4. Pravno lice je aktivno (imaju aktivne projekte u zadnjih godinu dana, organizacija bi za ispunjavanje ovog kriterija mora imati realizovana barem 2 projekta u rangu vrijednosti od 10 000 - 50 000 KM, ili barem 1 projekat u rangu vrijednosti iznad 50 000 KM, u prethodnih 5 godina).
5. Da posjeduje organizacione i ljudske kapacitete i sposobnosti za implementaciju programa rada i ispunjavanje ciljeva Mreže – minimalno jedno stalno zaposleno lice ili kontinuirano zaposleno/zaposlena lice/lica po ugovoru o radu na određeno u posljednjih godinu dana,
6. Da posjeduje materijalne resurse neophodne za rad (kancelarija, sredstva za komunikaciju).
Izuzetno, za prijem LAG-ova u članstvo Mreže ne primjenjuju se kriterijumi pod tačkom 4. i 5.
Način apliciranja:
Organizacije koje žele da pristupe Mreži podnose Zahtjev za članstvo koji je dostupan na sljedećem linku http://ruralnamreza.ba/clanovi/zahtjev-za-clanstvo ili slanjem upita na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

Uz zahtjev obavezno se prilaže sljedeća dokumentacija:
1. Izvod iz registra
2. Ovjerena izjava da se protiv pravnog lica i njegovog zakonskog zastupnika ne vodi sudski postupak i nije krivično kažnjavan za teži poslovni prekršaj
3. Ovjerena i potpisana lista sprovedenih projekata i aktivnosti, pisma preporuke(što dokazuje da su statutarni i programski ciljevi usmjereni na ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini)
4. Ovjerena i potpisana odluka upravnog organa organizacije/LAG-a koja se želi učlaniti u Mrežu za ruralni razvoj u BiH „o namjeri da postane članom udruženja te se obavezuje plaćati članarinu i djelovati u skladu sa Statutom i drugim aktima MRR BiH“ (prema Statutu MRR BiH). Odluka mora sadržavati podatke o osobi koja je delegirana da zastupa organizaciju u Mreži
5. Potpisana lista sprovedenih projekata i aktivnosti, pisma preporuke (organizacija za ispunjavanje ovog kriterija mora imati realizovana barem 2 projekta u rangu vrijednosti od 10 000 - 50 000 KM, ili barem 1 projekat u rangu vrijednosti iznad 50 000 KM, u prethodnih 5 godina)- Izuzeće za LAG-ove
6. Kopija/e ugovora-dokaz o zaposlenom/angažovanomosoblju (minimalno jedno stalno zaposleno lice ili kontinuirano zaposleno/zaposlena lice/lica po ugovoru o radu na određeno u posljednjih godinu dana)- Izuzeće za LAG-ove
7. Ovjerena i potpisana izjava o posjedovanju kancelarije i sredstava za komunikaciju.
Zahtjev sa pratećom dokumentacijom se dostavlja isključivo pismenim putem, lično ili poštom na adresu:
Mreža za ruralni razvoj u BiH
(UG Nešto Više)
Trg Sabora bosanskog 36
71000 Sarajevo