banner_kontakt
banner_ric
REDAH_web_270
banner_polj_ba_copy
banner_minpolj_rs1
banner_minpolj_ba
Najava stručnih predavanja za poljoprivrednike za maj/svibanj 2013
Ured za koordinaciju projekata-PCU, pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a u okviru Projekta poboljšanja životnih uvjeta na selu, zajedno s ECON-om (Mreža za ekonomsku suradnju) iz Sarajeva i Regionalnom razvojnom agencijom za Hercegovinu-REDAH, organizira seriju predavanja.
Pozivamo zainteresovane poljoprivredne proizvođače da prisustvuju ovim predavanjima.

 
Treći nacionalni sastanak FOCUS-BALKANS projekta

U cilju upoznavanja svih zainteresiranih subjekata sa aktivnostima Focus-Balkans projekta i uspostavljanja suradnje, agencija za ekonomski razvoj Hercegovine REDAH, organizira Treći nacionani sastanak FOCUS-BALKANS projekta, sa nazivom Tržište voća u BiH - stanje i perspektive iz ugla potrošača. Osnovna tema sastanka je tržište voća u BiH, sa osvrtom na stanje tržišta u zemljama zapadnog Balkana.
Osnovni cilj sastanka je definiranje problema i perspektiva za razvoj potrošnje i tržišta voća u BiH, na osnovu ostvarenih rezultata i stavova različitih faktora (institucija i pojedinaca) koji utječu na percepciju potrošnje hrane, kao i predstavljanje rezultata do kojih se došlo u dosadašnjem dijelu realizacije projekta.


 
Najava predavanja 26.04.10.-28.04.10. - Redah CRRP

Poštovani,

Obaviještavamo vas da REDAH-ov Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu (CRRP) nastavlja sa  stručnim terenskim predavanjima.
Predavanja pokrivaju period od 26.04.2010.godine do 28.04.2010. godine. Za svaki tjedan ćemo unaprijed oglašavati raspored predavanja sa mjestom i vremenom održavanja, te temama  i predavačima. Predavanja pokrivaju oblast voćarstva.


 
Najava predavanja 19.04.10.-23.04.10. - Redah CRRP

Poštovani,

Obaviještavamo vas da REDAH-ov Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu (CRRP) nastavlja sa  stručnim terenskim predavanjima.
Predavanja pokrivaju period od 19.04.2010.godine do 23.04.2010. godine. Za svaki tjedan ćemo unaprijed oglašavati raspored predavanja sa mjestom i vremenom održavanja, te temama  i predavačima. Predavanja pokrivaju oblast povrtlarstva, vinogradarstva i pčelarstva.


 
REDAH i CRRP partneri u provedbi projekta u sklopu TEMPUS IV

Projekt „Sirenje ruralne mreže Zapadnog Balkana" u kojem je REDAH, preko svog Centra za ruralni razvoj i poljoprivredu CRRP partner, je odobren i uskoro će početi provedba projekta kroz reformu nastave (WBREN,Western Balkan Rural Extesion Network through Curriculum Reform).


‘’Agricultural Policy Forum 2016’’ PDF Ispis E-mail
Petak, 28 Listopad 2016 08:10

Mreza ra RRRegional Rural Development Standing Working Group in South Eastern Europe (SWG RRD) je organizovala 16-ti ‘’Agricultural Policy Forum’’ (APF), u Tirani, od 12-13 oktobra 2016. godine. Forumu je prisustvovalo je oko110 različitih učesnika koji su predstavljali međunarodne i regionalne institucije, vladine i nevladine organizacije te akademske institucije iz 19 različitih zemalja/teritorija.

 

Ovogodišnja glavna tema Foruma je bila Evidence – Based Agricultural Policy: Enabling Environment for Developing the Agricultural Sector in the South East Europe.

Forum je adresirao potrebu prilagođavanja poljoprivrednih politika u jugoistočnoj Evropi bazirano na dubljoj analizi situacije, uzimajući u obzir prilagođavanja neophodna za process pristupanja Evropskoj Uniji.

Forum se fokusirao na regionalno umrežavanje relevantnih zainteresovanih strana, analizu politika kao dio procesa pravljenja politika, promociju razvoja baziranog na teritoriji (Area Based Development (ABD)) kao alata za ruralni razvoj sa nadolazećim potencijalom. Našu mrežu je na ovom skupu predstavljao Duško Cvjetinović, koji je na forumu prezentovao rad radne grupe ‘’Cililno društvo’’ čiji rad je uvršten u finalni dokument Tirana Agenda 2016, koji je usvojen od strane učesnika foruma.