banner_kontakt
banner_ric
REDAH_web_270
banner_polj_ba_copy
banner_minpolj_rs1
banner_minpolj_ba
Najava stručnih predavanja za poljoprivrednike za maj/svibanj 2013
Ured za koordinaciju projekata-PCU, pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a u okviru Projekta poboljšanja životnih uvjeta na selu, zajedno s ECON-om (Mreža za ekonomsku suradnju) iz Sarajeva i Regionalnom razvojnom agencijom za Hercegovinu-REDAH, organizira seriju predavanja.
Pozivamo zainteresovane poljoprivredne proizvođače da prisustvuju ovim predavanjima.

 
Treći nacionalni sastanak FOCUS-BALKANS projekta

U cilju upoznavanja svih zainteresiranih subjekata sa aktivnostima Focus-Balkans projekta i uspostavljanja suradnje, agencija za ekonomski razvoj Hercegovine REDAH, organizira Treći nacionani sastanak FOCUS-BALKANS projekta, sa nazivom Tržište voća u BiH - stanje i perspektive iz ugla potrošača. Osnovna tema sastanka je tržište voća u BiH, sa osvrtom na stanje tržišta u zemljama zapadnog Balkana.
Osnovni cilj sastanka je definiranje problema i perspektiva za razvoj potrošnje i tržišta voća u BiH, na osnovu ostvarenih rezultata i stavova različitih faktora (institucija i pojedinaca) koji utječu na percepciju potrošnje hrane, kao i predstavljanje rezultata do kojih se došlo u dosadašnjem dijelu realizacije projekta.


 
Najava predavanja 26.04.10.-28.04.10. - Redah CRRP

Poštovani,

Obaviještavamo vas da REDAH-ov Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu (CRRP) nastavlja sa  stručnim terenskim predavanjima.
Predavanja pokrivaju period od 26.04.2010.godine do 28.04.2010. godine. Za svaki tjedan ćemo unaprijed oglašavati raspored predavanja sa mjestom i vremenom održavanja, te temama  i predavačima. Predavanja pokrivaju oblast voćarstva.


 
Najava predavanja 19.04.10.-23.04.10. - Redah CRRP

Poštovani,

Obaviještavamo vas da REDAH-ov Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu (CRRP) nastavlja sa  stručnim terenskim predavanjima.
Predavanja pokrivaju period od 19.04.2010.godine do 23.04.2010. godine. Za svaki tjedan ćemo unaprijed oglašavati raspored predavanja sa mjestom i vremenom održavanja, te temama  i predavačima. Predavanja pokrivaju oblast povrtlarstva, vinogradarstva i pčelarstva.


 
REDAH i CRRP partneri u provedbi projekta u sklopu TEMPUS IV

Projekt „Sirenje ruralne mreže Zapadnog Balkana" u kojem je REDAH, preko svog Centra za ruralni razvoj i poljoprivredu CRRP partner, je odobren i uskoro će početi provedba projekta kroz reformu nastave (WBREN,Western Balkan Rural Extesion Network through Curriculum Reform).


Treći nacionalni sastanak FOCUS-BALKANS projekta PDF Ispis E-mail
Utorak, 01 Lipanj 2010 09:01

U cilju upoznavanja svih zainteresiranih subjekata sa aktivnostima Focus-Balkans projekta i uspostavljanja suradnje, agencija za ekonomski razvoj Hercegovine REDAH, organizira Treći nacionani sastanak FOCUS-BALKANS projekta, sa nazivom Tržište voća u BiH - stanje i perspektive iz ugla potrošača. Osnovna tema sastanka je tržište voća u BiH, sa osvrtom na stanje tržišta u zemljama zapadnog Balkana.
Osnovni cilj sastanka je definiranje problema i perspektiva za razvoj potrošnje i tržišta voća u BiH, na osnovu ostvarenih rezultata i stavova različitih faktora (institucija i pojedinaca) koji utječu na percepciju potrošnje hrane, kao i predstavljanje rezultata do kojih se došlo u dosadašnjem dijelu realizacije projekta.

Ovo je treći u nizu nacionalnih sastanka otvorenih za sve zainteresirane učesnike u proizvodno - prodajnom lancu, donosioce odluka i politika, kao i predstavnike javnosti. Želimo da se priključite projektu u onoj mjeri i segmentima koji mogu biti interesantni i korisni za Vas.
Sastanak će se održati 04.06.2010. godine sa početkom u 10:00h, u prostorijama REDAH-ovog Centra za ruralni razvoj i poljoprivredu – Buna bb., 88000 Mostar.

Petak, 04. Jun 2010.  PLAN RADA
 
PREZENTACIJA
9.30:10.00 Registracija učesnika 
10.00:10.15 Pozdravna riječ
- Predstavnici REDAH-a
- Predstavnici projekta
- Predstavljanje učesnika 
  
10.15:10.30 Prezentacija Projekta
Nauka o potrošnji hrane na Balkanu – Okviri, protokoli i mreže za bolje poznavanje ponašanja potrošača hrane
- Focus-Balkans Konzorcijum
- Ciljevi Projekta Focus-Balkans
- Struktura Projekta Focus-Balkans
- Metode istraživanja i očekivani rezultati 
SEEDEV

10.30:10.45  Tržište voća u BiH sa osvrtom na stanje tržišta u zemljama zapadnog Balkana – ekspertski intervjui  
IPSOS Sonja Stančić
  
10.45:11.00
Potrošačka studija za voće – dubinski intervjui i fokus grupe 
Poljoprivredni fakultet

RAD U GRUPAMA  (kava, osvježenje) 
11.00:12.00 Osvrt na rezultate istraživanja i definiranje smjernica za dalje aktivnosti u oblasti potrošnje voća u BiH
I GRUPA – Predstavnici sektora proizvođača voća
II GRUPA – Predstavnici sektora koji posredno ili neposredno utječe na zakonodavstvo i kreiranje politike razvoja u oblasti voćarstva
III GRUPA – Predstavnici sektora potrošača 
Svi učesnici

12.00:12.30 Zaključci grupne diskusije na zadane teme 
Facilitatori grupa
  
12.30:13.00 Završna diskusija 
Svi učesnici
  
13.00:13.15 ZAKLjUČAK 
REDAH
Poljoprivredni fakultet
SEEDEV
  
13.15:14.00 KOKTEL RUČAK u prostorijama REDAH-a (tradicionalna hrana) 

Molimo Vas da do 1. juna potvrdite Vaše učešće dopisom na adresu e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili pozivom na Tel./Fax:+387 36 480 934, 480-936.