banner_kontakt
banner_ric
REDAH_web_270
banner_polj_ba_copy
banner_minpolj_rs1
banner_minpolj_ba
Najava stručnih predavanja za poljoprivrednike za maj/svibanj 2013
Ured za koordinaciju projekata-PCU, pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a u okviru Projekta poboljšanja životnih uvjeta na selu, zajedno s ECON-om (Mreža za ekonomsku suradnju) iz Sarajeva i Regionalnom razvojnom agencijom za Hercegovinu-REDAH, organizira seriju predavanja.
Pozivamo zainteresovane poljoprivredne proizvođače da prisustvuju ovim predavanjima.

 
Treći nacionalni sastanak FOCUS-BALKANS projekta

U cilju upoznavanja svih zainteresiranih subjekata sa aktivnostima Focus-Balkans projekta i uspostavljanja suradnje, agencija za ekonomski razvoj Hercegovine REDAH, organizira Treći nacionani sastanak FOCUS-BALKANS projekta, sa nazivom Tržište voća u BiH - stanje i perspektive iz ugla potrošača. Osnovna tema sastanka je tržište voća u BiH, sa osvrtom na stanje tržišta u zemljama zapadnog Balkana.
Osnovni cilj sastanka je definiranje problema i perspektiva za razvoj potrošnje i tržišta voća u BiH, na osnovu ostvarenih rezultata i stavova različitih faktora (institucija i pojedinaca) koji utječu na percepciju potrošnje hrane, kao i predstavljanje rezultata do kojih se došlo u dosadašnjem dijelu realizacije projekta.


 
Najava predavanja 26.04.10.-28.04.10. - Redah CRRP

Poštovani,

Obaviještavamo vas da REDAH-ov Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu (CRRP) nastavlja sa  stručnim terenskim predavanjima.
Predavanja pokrivaju period od 26.04.2010.godine do 28.04.2010. godine. Za svaki tjedan ćemo unaprijed oglašavati raspored predavanja sa mjestom i vremenom održavanja, te temama  i predavačima. Predavanja pokrivaju oblast voćarstva.


 
Najava predavanja 19.04.10.-23.04.10. - Redah CRRP

Poštovani,

Obaviještavamo vas da REDAH-ov Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu (CRRP) nastavlja sa  stručnim terenskim predavanjima.
Predavanja pokrivaju period od 19.04.2010.godine do 23.04.2010. godine. Za svaki tjedan ćemo unaprijed oglašavati raspored predavanja sa mjestom i vremenom održavanja, te temama  i predavačima. Predavanja pokrivaju oblast povrtlarstva, vinogradarstva i pčelarstva.


 
REDAH i CRRP partneri u provedbi projekta u sklopu TEMPUS IV

Projekt „Sirenje ruralne mreže Zapadnog Balkana" u kojem je REDAH, preko svog Centra za ruralni razvoj i poljoprivredu CRRP partner, je odobren i uskoro će početi provedba projekta kroz reformu nastave (WBREN,Western Balkan Rural Extesion Network through Curriculum Reform).


Konsultacije o rezultatima istraživanja opcija uspostave struktura u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja u BiH PDF Ispis E-mail

altU okviru projekta „Uspostavljanje državnog ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja u Bosni i Hercegovini – analiza koštanja i koristi“ podržanog od Public International Law & Policy Group (PILG), uz finansijsku podršku USAID-a, Udruženje „Savjet za zelenu gradnju“ Green Council, u saradnji sa agencijom REDAH, Vesta Tuzla i CGS Livno te Savezom za ruralni razvoj BiH organizovalo je konsultativne sastanke-u Livnu 6.6.2014. i u Trebinju 9.6.2014., na kojima su učesnicama prezentirani preliminarni rezultati istraživanja o koštanju uspostavljanja ovog ministarstva ali i svim ekonomskim, socijalnim i drugim koristima kod uspostavljanja neophodnih struktura u Bosni i Hercegovini iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, a u smislu olakšanja i ubrzanja procesa evropskih integracija za BiH.

Sastancima su prisustvovali predstavnici lokalnih, entitetskih i državnih institucija vlasti u BiH u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja, predstavnici nevladinog sektora, privrede te predstavnici poljoprivrednika.
Nakon predstavljanja institucionalnog i pravnog okvira, zahtjeva i standarda EU u ovom sektoru predstavljena je ekonomska i finansijska analiza kao sastavni dio analize koštanja i koristi (cost-benefit analize), koja je nedvosmisleno ukazala da je projekt uspostave Ministarstva poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja BiH ekonomski isplativ projekt.
Svi učesnici su se složili da nalazi predstavljaju logiku efikasnog i sveobuhvatnog rješavanja ovog važnog sektora koji treba obezbijediti balansirani ekonomsko-društveni razvoj BiH, te da je neophodno umrežavanje, informisanje i bolje komuniciranje sa akcentom na zajedničko zagovaranje sa jedinstvenim zahtjevima i stavovima među organizacijama civilnog društva i građana BiH koji svojom snagom mogu zahtjevati promjene.
Svrha ovog projekta jeste ubrzavanje procesa približavanja BiH ka EU-u, u sektoru poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja.
Organizovanje konsultativnih sastanaka ima za cilj da podstakne dijalog i zajednički rad javnog i civilnog sektora na analizi dosadašnjih rezultata istraživanja te da se kroz sinergijsko djelovanje dođe do konstruktivnih rješenja i prijedloga za analizirane strukture u Bosni i Hercegovini.
Finalni rezultati analize bit će objavljeni na konferenciji u Sarajevu, zakazanoj za 26.juni tekuće godine.

alt