banner_kontakt
banner_ric
REDAH_web_270
banner_polj_ba_copy
banner_minpolj_rs1
banner_minpolj_ba
Najava stručnih predavanja za poljoprivrednike za maj/svibanj 2013
Ured za koordinaciju projekata-PCU, pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a u okviru Projekta poboljšanja životnih uvjeta na selu, zajedno s ECON-om (Mreža za ekonomsku suradnju) iz Sarajeva i Regionalnom razvojnom agencijom za Hercegovinu-REDAH, organizira seriju predavanja.
Pozivamo zainteresovane poljoprivredne proizvođače da prisustvuju ovim predavanjima.

 
Treći nacionalni sastanak FOCUS-BALKANS projekta

U cilju upoznavanja svih zainteresiranih subjekata sa aktivnostima Focus-Balkans projekta i uspostavljanja suradnje, agencija za ekonomski razvoj Hercegovine REDAH, organizira Treći nacionani sastanak FOCUS-BALKANS projekta, sa nazivom Tržište voća u BiH - stanje i perspektive iz ugla potrošača. Osnovna tema sastanka je tržište voća u BiH, sa osvrtom na stanje tržišta u zemljama zapadnog Balkana.
Osnovni cilj sastanka je definiranje problema i perspektiva za razvoj potrošnje i tržišta voća u BiH, na osnovu ostvarenih rezultata i stavova različitih faktora (institucija i pojedinaca) koji utječu na percepciju potrošnje hrane, kao i predstavljanje rezultata do kojih se došlo u dosadašnjem dijelu realizacije projekta.


 
Najava predavanja 26.04.10.-28.04.10. - Redah CRRP

Poštovani,

Obaviještavamo vas da REDAH-ov Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu (CRRP) nastavlja sa  stručnim terenskim predavanjima.
Predavanja pokrivaju period od 26.04.2010.godine do 28.04.2010. godine. Za svaki tjedan ćemo unaprijed oglašavati raspored predavanja sa mjestom i vremenom održavanja, te temama  i predavačima. Predavanja pokrivaju oblast voćarstva.


 
Najava predavanja 19.04.10.-23.04.10. - Redah CRRP

Poštovani,

Obaviještavamo vas da REDAH-ov Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu (CRRP) nastavlja sa  stručnim terenskim predavanjima.
Predavanja pokrivaju period od 19.04.2010.godine do 23.04.2010. godine. Za svaki tjedan ćemo unaprijed oglašavati raspored predavanja sa mjestom i vremenom održavanja, te temama  i predavačima. Predavanja pokrivaju oblast povrtlarstva, vinogradarstva i pčelarstva.


 
REDAH i CRRP partneri u provedbi projekta u sklopu TEMPUS IV

Projekt „Sirenje ruralne mreže Zapadnog Balkana" u kojem je REDAH, preko svog Centra za ruralni razvoj i poljoprivredu CRRP partner, je odobren i uskoro će početi provedba projekta kroz reformu nastave (WBREN,Western Balkan Rural Extesion Network through Curriculum Reform).


Obuka agronoma-savjetodavaca o uzgoju jagodastog voća PDF Ispis E-mail

altREDAH-ov Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu provodi projekt Lanac vrijednosti jagodastog voća kojeg financijski podržava njemačka organizacija GiZ , u sklopu kojeg je nastavljena aktivnost terenske praktične obuke o uzgoju jagodastog voća za agronome-savjetodavce.


Radi se o drugom treningu ovog tipa koji je održan 11. i 12. lipnja 2014 s ciljem da se nazočni polaznici, sa područja partnerskih projektnih općina Prozor/Rama, Jablanica i Konjic dobiju saznanja i praktične vještine u provedbi agrotehničkih mjera u periodu ranog proljetnog razvoja do perioda berbe maline i kupine. Nakon što su se upoznali s osnovama uzgoja i sadnje na prošlom treningu održanom 5. i 6. Svibnja 2014 godine, polaznicima su približeni zahtjevi kupine i maline za vodom, prihranjivanjem, rezidbom, zaštitom od insekata i bolesti.
Materija je podijeljen tako se prvi dan treninga 11. lipnja bazirao na temu uzgoju maline, pa su posjećeni nasadi maline sorte Willamette u općini Kiseljak, te nasadi maline sorte Meeker na području općine Busovača. Svakoj sorti se pristupalo pojedinačno kako bi se polaznici u detalje uveli u zahtjeve pojedine sorte, a sve to pod vodstvom stručnog predavača Asada Jeleškovića iz Udruženja voćara ''Drina''.
Tijekom drugog dana treninga, 12. lipnja,na području općine Donji Vakuf na nasadima kupine je predavač Dževad Lavić, također član Udruženja voćara ''Drina'' približio tehnologiju uzgoja kupine sa svim njezinim specifičnostima u odnosu na uzgoj maline te općenitim mjerama koje se sprovode, a tiču se navodnjavanja, potrebe za hranjivima i vrijeme aplikacije, zaštite od bolesti i štetnika, pinciranja rodnih grana, velikog habitusa i potrebe za širim međurednim prostorom i žicama za naslon.
Obilasku se pridružio i Nermin Šutković, direktor Zemljoradničke zadruge ''AT''-p.o. Donji Vakuf koji je predstavio rad zadruge i razloge osnivanja, te je polaznicima naglasio važnost okupljanja proizvođača jagodastog voća na području Donjeg Vakufa radi jačeg zastupanja njihovog interesa i podizanja kvalitete uzgoja maline i kupine što dovodi do privlačenja novih projekta i povećanja površina pod jagodastim voćem u općini Donji Vakuf.
Trening se završio obilaskom firme H&H Fruit u Bugojnu gdje su se polaznici treninga upoznali sa segmentom otkupa i skladištenja jagodastog voća u hladnjaču te rasadnikom navedene firme.
Sljedeći trening trenera će se ticati same berbe kupine i maline i predviđeni su za kraj lipnja/juna za malinu i kraj srpnja/jula za kupinu.

alt