banner_kontakt
banner_ric
REDAH_web_270
banner_polj_ba_copy
banner_minpolj_rs1
banner_minpolj_ba
Najava stručnih predavanja za poljoprivrednike za maj/svibanj 2013
Ured za koordinaciju projekata-PCU, pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a u okviru Projekta poboljšanja životnih uvjeta na selu, zajedno s ECON-om (Mreža za ekonomsku suradnju) iz Sarajeva i Regionalnom razvojnom agencijom za Hercegovinu-REDAH, organizira seriju predavanja.
Pozivamo zainteresovane poljoprivredne proizvođače da prisustvuju ovim predavanjima.

 
Treći nacionalni sastanak FOCUS-BALKANS projekta

U cilju upoznavanja svih zainteresiranih subjekata sa aktivnostima Focus-Balkans projekta i uspostavljanja suradnje, agencija za ekonomski razvoj Hercegovine REDAH, organizira Treći nacionani sastanak FOCUS-BALKANS projekta, sa nazivom Tržište voća u BiH - stanje i perspektive iz ugla potrošača. Osnovna tema sastanka je tržište voća u BiH, sa osvrtom na stanje tržišta u zemljama zapadnog Balkana.
Osnovni cilj sastanka je definiranje problema i perspektiva za razvoj potrošnje i tržišta voća u BiH, na osnovu ostvarenih rezultata i stavova različitih faktora (institucija i pojedinaca) koji utječu na percepciju potrošnje hrane, kao i predstavljanje rezultata do kojih se došlo u dosadašnjem dijelu realizacije projekta.


 
Najava predavanja 26.04.10.-28.04.10. - Redah CRRP

Poštovani,

Obaviještavamo vas da REDAH-ov Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu (CRRP) nastavlja sa  stručnim terenskim predavanjima.
Predavanja pokrivaju period od 26.04.2010.godine do 28.04.2010. godine. Za svaki tjedan ćemo unaprijed oglašavati raspored predavanja sa mjestom i vremenom održavanja, te temama  i predavačima. Predavanja pokrivaju oblast voćarstva.


 
Najava predavanja 19.04.10.-23.04.10. - Redah CRRP

Poštovani,

Obaviještavamo vas da REDAH-ov Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu (CRRP) nastavlja sa  stručnim terenskim predavanjima.
Predavanja pokrivaju period od 19.04.2010.godine do 23.04.2010. godine. Za svaki tjedan ćemo unaprijed oglašavati raspored predavanja sa mjestom i vremenom održavanja, te temama  i predavačima. Predavanja pokrivaju oblast povrtlarstva, vinogradarstva i pčelarstva.


 
REDAH i CRRP partneri u provedbi projekta u sklopu TEMPUS IV

Projekt „Sirenje ruralne mreže Zapadnog Balkana" u kojem je REDAH, preko svog Centra za ruralni razvoj i poljoprivredu CRRP partner, je odobren i uskoro će početi provedba projekta kroz reformu nastave (WBREN,Western Balkan Rural Extesion Network through Curriculum Reform).


Završna konferencija CREDO Hercegovina projekta PDF Ispis E-mail

altRegionalna razvojna agencija REDAH povodom završetka uspješne provedbe projekta Konkurentni regionalni ekonomski razvitak Hercegovine – CREDO Hercegovina, organizira završnu konferenciju projekta, koja će se održati 10.07.2014. u konferencijskoj dvorani EUROPA, u INTERA Tehnološkom parku, na Biše polju u Mostaru, s početkom u 12:00 sati.
Vežući se na opći cilj projekta CREDO Hercegovina, koji je povećanje konkurentnosti i rasta malih i srednjih poduzeća u odabranim sektorima regije Hercegovina, može se zaključiti da je projekt rezultirao vidljivim i mjerljivim pomacima u podizanju konkurentnosti i rastu malih i srednjih poduzeća u Hercegovini.

Prije svega, projekt je kroz svoju metodologiju definitivno promijenio viđenje koncepta i pristupa u razvojnim aktivnostima. Naime, CREDO Hercegovina uspio je mobilizirati privatni sektor u odabranim sektorima i izravno ga uključiti u definiranje potreba i prioriteta na temelju čega su se određivale intervencije i usmjeravali instrumenti potpore kroz razvojni fond.
Na osnovu Temeljne studije projekta odabrano je pet ključnih sektora na koje se projekt fokusirao, te su uspostavljeni Sektorski razvojni odbori sastavljeni od predstavnika gospodarstvenika iz odabranih sektora, kroz koje se odvijala provedba intervencija usmjerenih na razvoj ovih sektora, koji su, između ostalog, doprinijeli stvaranju 150 novih radnih mjesta te formaliziranju i/ili podržavanju 893 postojećih radnih mjesta. Odabrani sektori su:


Metal, Turizam, Plastika i guma, Proizvodnja sira, Informacijsko-komunikacijski sektor


Na konferenciji će biti predstavljeni svi rezultati CREDO projekta, stoga Vas s radošću očekujemo!

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt