banner_kontakt
banner_ric
REDAH_web_270
banner_polj_ba_copy
banner_minpolj_rs1
banner_minpolj_ba
Najava stručnih predavanja za poljoprivrednike za maj/svibanj 2013
Ured za koordinaciju projekata-PCU, pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a u okviru Projekta poboljšanja životnih uvjeta na selu, zajedno s ECON-om (Mreža za ekonomsku suradnju) iz Sarajeva i Regionalnom razvojnom agencijom za Hercegovinu-REDAH, organizira seriju predavanja.
Pozivamo zainteresovane poljoprivredne proizvođače da prisustvuju ovim predavanjima.

 
Treći nacionalni sastanak FOCUS-BALKANS projekta

U cilju upoznavanja svih zainteresiranih subjekata sa aktivnostima Focus-Balkans projekta i uspostavljanja suradnje, agencija za ekonomski razvoj Hercegovine REDAH, organizira Treći nacionani sastanak FOCUS-BALKANS projekta, sa nazivom Tržište voća u BiH - stanje i perspektive iz ugla potrošača. Osnovna tema sastanka je tržište voća u BiH, sa osvrtom na stanje tržišta u zemljama zapadnog Balkana.
Osnovni cilj sastanka je definiranje problema i perspektiva za razvoj potrošnje i tržišta voća u BiH, na osnovu ostvarenih rezultata i stavova različitih faktora (institucija i pojedinaca) koji utječu na percepciju potrošnje hrane, kao i predstavljanje rezultata do kojih se došlo u dosadašnjem dijelu realizacije projekta.


 
Najava predavanja 26.04.10.-28.04.10. - Redah CRRP

Poštovani,

Obaviještavamo vas da REDAH-ov Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu (CRRP) nastavlja sa  stručnim terenskim predavanjima.
Predavanja pokrivaju period od 26.04.2010.godine do 28.04.2010. godine. Za svaki tjedan ćemo unaprijed oglašavati raspored predavanja sa mjestom i vremenom održavanja, te temama  i predavačima. Predavanja pokrivaju oblast voćarstva.


 
Najava predavanja 19.04.10.-23.04.10. - Redah CRRP

Poštovani,

Obaviještavamo vas da REDAH-ov Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu (CRRP) nastavlja sa  stručnim terenskim predavanjima.
Predavanja pokrivaju period od 19.04.2010.godine do 23.04.2010. godine. Za svaki tjedan ćemo unaprijed oglašavati raspored predavanja sa mjestom i vremenom održavanja, te temama  i predavačima. Predavanja pokrivaju oblast povrtlarstva, vinogradarstva i pčelarstva.


 
REDAH i CRRP partneri u provedbi projekta u sklopu TEMPUS IV

Projekt „Sirenje ruralne mreže Zapadnog Balkana" u kojem je REDAH, preko svog Centra za ruralni razvoj i poljoprivredu CRRP partner, je odobren i uskoro će početi provedba projekta kroz reformu nastave (WBREN,Western Balkan Rural Extesion Network through Curriculum Reform).


JAVNI POZIV za odabir korisnika/ca za podizanje nasada maline i kupine na području općina Prozor-Rama; Jablanica i Konjic za jesenju sadnju 2014. PDF Ispis E-mail

altREDAH - regionalna razvojna agencija za Hercegovinu i Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH – GIZ (Njemačka vladina razvojna agencija) u okviru ProLocal (Program za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj), podržava razvoj lanca vrijednosti jagodičastog voća u regiji Hercegovina – i to u općinama Konjic, Jablanica i Prozor/Rama. Jedna od aktivnosti podržanih kroz ovaj program, u suradnji sa drugim partnerima, je podizanje pilot parcela jagodičastog voća. Partneri koji sufinanciraju ovu aktivnost su:

- Općina Konjic
- Općina Jablanica
- Općina Prozor-Rama
- Odabrani korisnici, i
- GIZ – ProLocal

Redah nadzire i koordinira implementaciju ove aktivnosti.

 

Na području općina, koje ovaj projekt pokriva, planira se podizanje novih nasada maline i kupine tržišno orijentiranog sortimenta. Za sadnju maline biti će moguće birati između sorti Polka,Meeker i Willamet, a dok će za sadnju kupine biti moguće birati između sorti Jumbo i Loh Nes. GIZ i Općine će financijski podržati podizanje najmanje 0,2 ha voćnjaka po vlastitom izboru korisnika/ce. Podrška odabranim korisnicima/cama projekta od strane GIZ-a i općina će biti kako slijedi:

• GIZ financira nabavku do 40% sadnica maline i kupine (sadnice golih žila) potrebnih za najmanje 0,2 ha površine voćnjaka po korisniku/ci. Korisnik/ca se obvezuje sam/sama sufinancirati preostalih 60% sadnica. Ovih 60% sadnica su ponuđene korisnicima/cama u vidu robne pozajmice pod uvjetom povrata na period od 3 godine. Iznos zaduženja robne pozajmice biti će izračunat na temelju stanadardnih tržišnih cijena (tj. trenutnih cijena na tržištu) sadnica golih žila registriranih rasadnika u BiH i na temelju dobijenih cijena dobavljača sadnog materijala. Povrat zaduženja je moguć ili u novcu ili u plodovima. Vrijednost povrata u plodovima biti će sačinjen na temelju tržišnih cijena malina i kupina u vrijeme kada je otkup napravljen.
• Općine će financirati nabavku i postavljanje sistema za navodnjavanje za svakog odabranog korisnika u 100-postonom izosu, te 50% troškova za savjetodavne usluge kroz 3 godine za korisnike/ce sa područja svoje općine. Ostatak od 50% troškova za savjetodavne usluge obveza je svakog izabranog korisnika ovog projekta.
• Sukladno usvojenom financijskom modelu obveza svakog odabranog korisnika biti će priprema terena za sadnju, nabavka i postavljanje stubova i žice, nabavka zaštitnih sredstava i gnjojiva (na temelju pruženih savjeta od strane savjetodavaca), nabavka stajnjaka, održavanje voćnjaka (uništavanje korova, zaštita od bolesti i štetočina i sl.).


Pravo učešća imaju sva fizička lica sa projektnog područja koja ispunjavaju opće i dodatne kriterije i koji su spremni sa vlastitim učešćem sudjelovati (kako je opisano gore) u podizanju najmanje 0,2 ha nasada maline i kupine po korisniku/ci.

Poziv ostaje otvoren 10 dana od dana objave na oglasnim pločama Općina Konjic, Jablanica, i Prozor/Rama, službenim web stranicama navednih Općina i REDAH-a, te na radiju Konjic, Prozor/Rama i Jablanica.
Broj potencijalnih korisnika/ca ovog projekta je ograničen.

Svi potrebni formulari za prijavu mogu se dobiti u zgradama Općina Konjic, Jablanica i Prozor/Rama ili na ovom LINKU.